Kommunalekonomisk statistik

Den senaste kommunalekonomiska statistiken enligt tema.

Utgifter och inkomster

Uppgifter om kommunernas och samkommunernas externa kostnader och intäkter, köp och upphandlingar, kostnader för serviceproduktion samt avgifts- och försäljningsintäkter

lateral-image-left

Bokslutsanalyser

Uppgifter om kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas bokslut och ekonomiska nyckeltal.

lateral-image-right

Skuldsättning och investeringar

Uppgifter om kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas skuldsättning och investeringar.

lateral-image-left

Lägesbilden för ekonomin, prognoser och index

Läget inom kommunekonomin per kvartal, kommunekonomins utveckling över tid samt prognoser för kommun- och samhällsekonomin.

lateral-image-right

Läs mer

Uppgifter om kommunernas skattesatser och skatter, socialförsäkringsavgifter och befolkning.

blue-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information