Negativa decemberredovisningar för över 200 kommuner 

Förra veckan betalades rekordstora skatteåterbäringar, vilket fick stor publicitet i medierna. Mindre uppmärksamhet ägnades åt medaljens baksida, dvs. varifrån pengarna kommer. 

Av skatteåterbäringarna är cirka 1,8 miljarder euro återbäringar av kommunalskatt. Detta belopp dras av från kommunernas redovisningar i december. Beloppet är cirka 250 miljoner euro större än i fjol.  

Samtidigt görs en negativ rättelse på nästan 200 miljoner euro i kommunernas skatteredovisningar i december. Finansministeriet har genom en förordning 13.12.2018 sänkt kommungruppens andel av förvärvs- och kapitalinkomsterna för skatteåret 2018. Den nya andelen är 61,62 procent, medan skatterna för skatteåret 2018 hittills redovisats till kommunerna i förskott enligt uppskattade 62,26 procent. Det är fråga om att det flutit in mer kapitalinkomster än beräknat.  

Enligt Kommunförbundets uppskattning innebär dessa två stora negativa poster att den sammanräknade redovisningen av kommunalskatten och samfundsskatten blir negativ för mer än 200 kommuner. 

– Konkret syns detta när skatteredovisningarna betalas 28.12.2018 och största delen av kommunerna då inte få en enda euro i kommunal- eller samfundsskatteintäkter, utan i själva verket får en skuld till Skatteförvaltningen. Fastighetsskatt används inte till att täcka negativ kommunal- eller samfundsskatt, eftersom skatterna betalas ur olika system, säger Henrik Rainio, tf direktör för kommunalekonomiska enheten. 

I redovisningarna i december görs i normal ordning kommunvisa rättelser av de skatter som redovisats för skatteåret 2018. Det innebär att det uppstår skillnader mellan kommunerna i decemberredovisningarna.  

Negativa redovisningar i december tas ut av kommunerna i samband med redovisningarna i januari. Rainio påpekar att detta bör beaktas i uppskattningarna.  

– Bokföringsnämndens kommunsektion har i oktober 2018 uppdaterat sin allmänna anvisning om upprättande av resultaträkning. Enligt anvisningen bokförs en eventuell negativ redovisning av skatteinkomsterna i december som minskning av skatteinkomsterna för räkenskapsperioden i fråga och som resultatreglering. 

Utgående från Kommunförbundets kommunvisa skatteprognosfiler har förbundet gjort en riktgivande bedömning av nivån på de negativa redovisningarna för olika kommuner. Beräkningarna finns på de kommunspecifika skatteprognossidorna.  Beloppen för de enskilda kommunerna preciseras 27.12.2018 då Skatteförvaltningen publicerar exakta kommunvisa uppgifter om decemberredovisningarna. 

Mer information på Kommunförbundets webbplatsen:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe