Kommunernas skatteinkomster vid årsskiftet

Verotulot 2018-2019

Det exceptionella skatteåret 2017 påverkar redovisningarna av kommunalskatt ännu i december och i januari nästa år. De stora förskottsåterbäringarna och de negativa rättelserna för skatteåret 2018 medför negativa redovisningar i många kommuner i samband med redovisningarna i december.

Till följd av ändringarna i lagen om skatteredovisning behöver kommunerna dock inte betala dessa negativa redovisningar till Skatteförvaltningen, utan de negativa redovisningarna i december tas ut av kommunerna i samband med redovisningarna i januari. Enligt Skatteförvaltningens uppgifter används fastighetsskatt inte till att täcka negativ kommunalskatt och samfundsskatt. Det beror på att fastighetsskatterna fr.o.m. november betalas ur ett annat system. Verkningarna av ändringarna i lagen om skatteredovisning bör beaktas i uppskattningen av skatteredovisningarna i januari nästa år.

I de kommunvisa skatteprognosfilerna har vi i uppskattningarna av skatteutfallet för kalenderåret 2018 beaktat det belopp som hänförs till år 2018, med avdrag för sådana eventuella negativa redovisningar för december som överförs till januari. De slutliga uppgifterna om decemberredovisningarna klarnar 27.12.2018 då de publiceras i Skatteförvaltningens tjänst för skattetagare. Negativa redovisningar i december beaktas i bokföringen enligt prestationsprincipen.Om det belopp som redovisas är negativt bokförs det som minskning av skatteinkomster och resultatreglering för räkenskapsperioden i fråga. Negativa redovisningsbelopp syns i tjänsten för skattetagare i samband med redovisningarna i december, även om de alltså inte behöver betalas till Skatteförvaltningen.

Kalenderåret 2019 för med sig förändringar i de månadsvisa periodiseringarna av kommunernas skatteredovisningar och i tidsplanen för publiceringen av skatteprognosfilerna. Förändringen beror på att det från och med skatteåret 2018 införs ett system med flexibelt verkställande av beskattningen, vilket innebär att inkomstbeskattningen för fysiska personer och företag verkställs per skattetagare. Beskattningen slutförs då inte längre vid samma tidpunkt för alla skattetagare i slutet av oktober, utan flexibelt i juni–oktober. Beskattningen för de flesta fysiska personer slutförs redan i juni. Förändringen innebär att man under sommaren får en relativt bra bild av den beskattning som kommer att verkställas. Beskattningen slutförs i vilket fall som helst i normal ordning senast i slutet av oktober.

Att beskattningen verkställs flexibelt innebär också att kvarskatt tas ut tidigare och att även skatteåterbäringarna tidigareläggs. Om beskattningen slutförs redan i juni betalas skatteåterbäringarna till de skattskyldiga i augusti. Eftersom skatteåterbäringarna tas ut av skattetagarna och kvarskatterna redovisas till skattetagarna, tidigareläggs också redovisningarna till denna del. Vi kommer senare att informera om publiceringstidpunkten för skatteprognosfilen nästa år.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe