Kommunmarknaden 9–10.9.2020 på webben, material

Lagkliniken på Kommunmarknaden 2020

Kommunmarknaden, logo

 

Kommunförbundets juristers traditionella finskspråkiga Lagklinik ordnades på nätet 9.-10.9.2020. Tack till alla deltagare! Hoppas att vi ses igen på Kommunmarknaden nästa år 15.-16.9.2021!

De finska föreläsningsmaterial för Lagkiliniken hittar du i slutet av sidan i bilagorna.

Lagklinikens program

Programmet var det samma bägge dagarna:

Bilaga 1: Sote-uudistus, direktören för juridiska ärenden Juha Myllymäki
Bilaga 2: Kuntalain muutokset, ledande jurist Riitta Myllymäki
Bilaga 3: Opetuksen järjestäminen poikkeuksellisissa tilanteissa, jurist Minna Antila
Bilaga 4: Kuntien viestintä somessa & chatboteilla, biträdande jurist Atte Kuismin-Raerinne
Bilaga 5: Lahja, testamentti ja valtionperintö kunnalle, jurist Joonas Jännäri

Mer: 

Kommunmarknaden, material på svenska.

 

Etiketter

Stiina Torkkel

Sakkunnig i kommunikation
Viestintä
+358 9 771 2455, +358 40 528 5359
Ansvarsområden
  • kommunikation i juridiska frågor
  • kommunikation i upphandlingsfrågor
  • utveckling av webbtjänsterna
  • kontakter med medier
Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
  • kommunallagen och allmän kommunalrätt
  • förvaltningsförfarandet
  • offentlighet och datasekretess
  • vallagstiftningen
  • språklagen
  • kommunsammanslagningar