Juha Myllymäki

Juha Myllymäki

direktör för juridiska ärenden
Juridiska enheten
+358 9 771 2193, +358 50 408 4392
Juha.Myllymaki@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • kommunallagen
  • strukturreformer
  • utveckling av förvaltning