Kommunförbundet sänker medlemsavgiften med 30 procent år 2023

Kommunerna bereder för närvarande budgeten för år 2023. I den bör det beaktas att kommunernas medlemsavgifter till Kommunförbundet minskar med 30 procent jämfört med nivån år 2022.

Beslutet är en direkt följd av att kommunernas finansiering minskar när social- och hälsovårdens och räddningsväsendets uppgifter överförts från kommunerna till välfärdsområdena och välfärdsområdena tar vid 1.1.2023.

Beslutet om sänkningen av medlemsavgiften fattades av Kommunförbundets förbundsdelegation under vårsammanträdet 20.5.2022. Det exakta beloppet för kommunens medlemsavgift framgår av den faktura som vi skickar ut i början av 2023. Principen för bestämmande av medlemsavgiften enligt § 9 i Kommunförbundets stadgar är oförändrad.

I samband med detta har vi granskat hur den sänkta medlemsavgiften påverkar förbundets serviceutbud och organisation. Se även pressmeddelandet om resultatet av våra avslutade omställningsförhandlingar.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe