Priset delades ut vid trädagen 2.11.2023

Malax kommun är årets föregångare inom offentligt träbyggande

Puurakenteinen mustaoranssi päiväkotirakennus.

Miljöministeriet och bolaget för hållbar utveckling Motiva har beviljat Malax utmärkelsen Föregångare inom offentligt träbyggande på den nationella trädagen den 2 november 2023. Vi hade nöjet att vara en del av juryn som beslutade om utmärkelsen. Trots att Malax är en liten kommun främjar man träbyggande med gemensamma krafter i kommunen. Varmt grattis till Malax!

Devisen i Malax kommuns strategi för hållbar utveckling är ”Det ska hålla i 100 år”

I Malax finns det en synlig vilja att främja träbyggande. Detta syns i kommunens strategi, där framtidsmålen för träbyggandet är tydligt definierade. Devisen i Malax kommuns strategi för hållbar utveckling är ”Det ska hålla i 100 år”.

Kommunen har tydliga anvisningar och en tydlig verksamhetsmodell för träbyggande. I sitt byggande betonar kommunen byggnadens hela livscykel. Redan i planeringsskedet beaktas byggnadens anpassningsbarhet och den eventuella återvinningen av delarna i rivningsskedet. Trots att Malax är en liten kommun är träbyggandet en gemensam sak för hela kommunen.  Kommunen är ett exempel på att man kan göra stora framsteg så länge det finns en vilja.

- Att bygga i trä är ett effektivt sätt att minska utsläppen från byggande. Malax kommun är ett exempel på hur man målmedvetet kan främja träbyggande. Att satsa på koldioxidsnålt byggande hänger inte på kommunens storlek”, säger Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Kommunerna spelar en viktig roll när det gäller att främja träbyggandet

Den offentliga sektorn är en viktig byggherre och en drivkraft för träbyggande. Kommunerna spelar en viktig roll när det gäller att främja träbyggandet.

- Det var fantastiskt att vara med i juryn och få ta del av de högkvalitativa träkonstruktionerna i olika kommuner, och nu gratulera Malax till sitt långsiktiga arbete", säger Mikko Simpanen, Lokalservicechef på Kommunförbundet.

Juryn bestod av Petri Heino och Sini Koskinen från miljöministeriet, Anu Turunen från Puuinfo, Mikko Simpanen från Kommunförbundet, Elizaveta Parkkonen från SAFA rf och Markku Norvasuo från Tammerfors universitet.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman