Malax

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Malmgatan 5

Postadress

66100 MALAX

Telefonnummer
Allmän e-postadress
malax@malax.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
475
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet