Kontaktuppgifter

Besöksadress

Hyryläntie 16

Postadress

PB 60
04301
TUSBY

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@tuusula.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
858
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Oppegård
Norge
Sollentuna
Sverige
Hvidovre
Danmark
Vinni
Estland
Augustow
Augustow
Cellen piirikunta
Tyskland
Vidnoje
Ryssland