Skribenten är jurist vid Kommunförbundet.

På Twitter: @saijahaapalehto

Skribent

Begreppet etisk kanal, rapporteringskanal, anmälningskanal, visselblåsningskanal och responskanal har många namn, men avser de alla samma sak? En del av benämningarna har onekligen en något negativ ton. Användningsändamålet kan också variera mellan olika organisationer. Under den senaste tiden har

Skribent

Det är inte EU:s eller EU-medborgarnas intresse om medel från EU:s budget används på ett otillbörligt sätt eller om skatter, tull eller andra avgifter som finansierar EU:s budget lämnas obetalda. För utredning och förebyggande av bedrägerier grundades den europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Skribent

Kring julen väcktes diskussionen om ett tema som det talats om tidigare: Hurdana gåvor kan en tjänsteinnehavare ta emot? Är det alls tidsenligt att uppvakta tjänstemän med gåvor till jul? Lagparagraferna ger svar men för att lösa frågan rekommenderas att organisationen gör upp egna anvisningar. Både

Skribent

Whistleblowing dvs. visselblåsning innebär rapportering av överträdelser och avslöjande av oegentligheter. Termen härstammar från de engelska polismännens praxis att blåsa i en visselpipa då de varseblev ett brott eller en överträdelse. Visselblåsare är personer som meddelar om oegentligheter och