Jenny Vuorenlinna har tidigare varit som praktikant vid Kommunförbundets Brysselkontor.