Skribenten är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.