Skribenten är ledande jurist vid Kommunförbundet.

Skribent

Hösten 2018 meddelade Social- och hälsovårdsministeriet att klient- och patientlagen inte förs till riksdagens behandling under denna regeringsperiod utan beredningen fortsätter utgående från kommentarerna från remissbehandlingen. Beslutet var motiverat, för lagpaketet hade svällt ut avsevärt. Till