Kapitalanskaffning och placeringsverksamhet

Kapitalanskaffning och placeringsverksamhet

Här behandlas följande uppgiftshelheter:

 

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

 Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

På finska: Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

Julkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista. Kumpaakin osa-aluetta tarkastellaan sijoitusvälineiden, tuoton, riskien hallinnan ja päätöksenteon näkökulmista. Myös toimeksiantosopimukseen perustuvaa sijoitustoimintaa on selvitetty lyhyesti.

lateral-image-left
tags
Jari Vaine

Förnamn
Jari
Efternamn
Vaine
Sakkunnig, finansiering

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2018
Mobiltelefon
+358 50 562 7687
Ansvarsområden
  • finansmarknaden och reglering
  • skuldfinansiering och alternativa finansieringsmodeller
  • placeringsverksamhet
  • derivat
  • betalningsförmedling och likviditet
  • samarbete mellan finansiella institut
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för livskraft och ekonomi
Team
Kommunalekonomi