Kommunernas och samkommunernas leverantörsfakturor

Kommuner och samkommuner får leverantörsfakturor från sina leverantörer för produkter, investeringar eller tjänster.

Leverantörsfakturornas offentlighet

Leverantörsfakturorna är i princip offentlig myndighetsinformation, så det är möjligt att någon begär att få ta del av dem. I leverantörsfakturorna kan det dock ingå sekretessbelagda uppgifter och personuppgifter för firmor. Sådana uppgifter ska strykas ur materialet innan det lämnas ut.

Öppnande av data om leverantörsfakturor, dvs. publicering

När man öppnar data om leverantörsfakturor publiceras de fält som hänför sig till fakturornas innehåll som en formbunden datapost till exempel på webbplatsen avoindata.fi. Fält som publiceras är bland annat leverantörens namn och FO-nummer, fakturabelopp och kontonummer i bokföringen. I Kommunförbundets rekommendation fastställs vilka fält som publiceras.

Att publicera öppna data om leverantörsfakturor är frivilligt för kommunerna och samkommunerna. Det kan vara nyttigt att publicera informationen eftersom det främjar öppenheten i kommunen, vilket stärker demokratin och stödjer kostnadsmedvetenheten i kommunens verksamhet. Då informationen om leverantörsfakturor i kommunens ekonomiförvaltningssystem görs tillgänglig för allmänheten i en lätthanterligare form, kan det också främja planeringen och ledningen av kommunens verksamhet.

Vad publicering av öppna data om leverantörsfakturor innebär och vem som har nytta av det


Varför och hur Borgå och Villmanstrand publicerade öppna data om sina leverantörsfakturor (på finska)

 


Öppna data om leverantörsfakturor, vad kräver dataskyddet och offentlighetslagen?

Läs mer om dessa teman