Jari Vaine

Jari Vaine

Sakkunnig, finansiering
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Jari.Vaine@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • finansmarknaden och reglering
  • skuldfinansiering och alternativa finansieringsmodeller
  • placeringsverksamhet
  • derivat
  • betalningsförmedling och likviditet
  • samarbete mellan finansiella institut