Excel-tabeller till kostnadsberäkningshandboken

Kustannuslaskentaoppaan excel-taulukot

Kommunerna och samkommunerna behöver jämförbar, tillförlitlig och transparent information om kostnaderna för sin verksamhet. För att kommunerna och samkommunerna ska kunna konkurrensutsätta tjänster, förbättra produktiviteten och införa beställar-utförarmodellen måste de produktifiera tjänsterna, utreda självkostnadsvärdet och göra fördelaktighetsjämförelser mellan olika alternativa verksamhetsformer och investeringar.

Handboken i kostnadsberäkning ger anvisningar om jämförbar prissättning, bedömning av kostnadseffekten samt lönsamhets- och investeringskalkyler. Till publikationen hör också Excel-formulär för olika slags beräkningar. 

Excel-formulär för olika slags beräkningar (som bilagor) finns här.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman