IT-nätverket

Det svenskspråkiga IT-nätverket är avsett för personer som jobbar med IT-frågor i kommunala organisationer. Nätverket är informellt organiserat med medlemmar från kommuner, samkommuner och andra kommunala organisationer. Även vissa utomstående kan bjudas in till nätverket, men t.ex. leverantörer, konsulter eller andra med liknande funktioner deltar inte.

I nätverket tar vi upp frågor som är relevanta för medlemmarna och träffas 2-3 gånger per termin, i allmänhet på distans (Teams). Avsikten är också att ordna en Teams-kanal för nätverket i Kommunförbundets miljö.

Välkommen att fylla i anmälan och komma med i nätverket.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman