Nytt svenskt nätverk för IT-personer i kommunsektorn

Svenska verksamheten vid Kommunförbundet startar ett informellt nätverk på för personer i kommunsektorn som jobbar med IT-frågor. Arbetsspråket i det här nätverket är svenska, men alla är välkomna med att delta!

Vi har sedan tidigare ett nätverk för digitalisering där vi träffas främst inom ramen för digifikor varje månad, men i det nya nätverket är tanken att fokusera på de personer som jobbar med våra datorer, system och nätverk och skapa ett forum för att diskutera och lära tillsammans.

På den första korta startträffen 7.6.2023 deltog ett trettiotal personer från organisationer runt i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. 

Deltagarna i nätverket jobbar brett med IT-frågor i kommunerna. En del har helhetsansvar med allt från upphandlingar till stöd åt användare medan andra har mer specialiserade roller. Målet är att lära av varandra och dela goda exempel inom kommunsektorn och sprida information och kunskap om aktuella frågor.

Intresserad av att delta i nätverket? Fyll i intresseanmälan så kommer du med på vår lista!

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman