Kommunförbundet utreder kommunernas synpunkter på utvecklingen av den kommunbaserade social- och hälsovården

Kommunförbundet utreder situationen och utvecklingsbehoven inom den nuvarande kommunbaserade social- och hälsovårdens servicesystem innan ansvar övergår till landskapen.

Som en del av utredningen har Kommunförbundet öppnat en enkät där de kommunala aktörerna ombeds ge synpunkter på förutsättningarna för ett regionalt samarbete inom social- och hälsovården, planerna för hur samarbetet ska framskrida, kommunernas mål samt vilket slags stöd man önskar få av Kommunförbundet.

Enkäten har skickats per e-post till kommun- och stadsdirektörerna, social- och hälsovårdsdirektörerna, ekonomidirektörerna samt kommunernas förtroendevalda ledning i Fastlandsfinland. Svarstiden går ut 8.12.2019.

Etiketter
Marianne Pekola-Sjöblom

Förnamn
Marianne
Efternamn
Pekola-Sjöblom
Forskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2504
Mobiltelefon
+358 50 337 5634
Ansvarsområden
  • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
  • publikationsserien ACTA
  • kommunal demokrati och invånarundersökningar
  • nordisk jämförelser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Twitterkonto