Kommunförbundet utreder kommunernas synpunkter på utvecklingen av den kommunbaserade social- och hälsovården

Kommunförbundet utreder situationen och utvecklingsbehoven inom den nuvarande kommunbaserade social- och hälsovårdens servicesystem innan ansvar övergår till landskapen.

Som en del av utredningen har Kommunförbundet öppnat en enkät där de kommunala aktörerna ombeds ge synpunkter på förutsättningarna för ett regionalt samarbete inom social- och hälsovården, planerna för hur samarbetet ska framskrida, kommunernas mål samt vilket slags stöd man önskar få av Kommunförbundet.

Enkäten har skickats per e-post till kommun- och stadsdirektörerna, social- och hälsovårdsdirektörerna, ekonomidirektörerna samt kommunernas förtroendevalda ledning i Fastlandsfinland. Svarstiden går ut 8.12.2019.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman