Kommunikation i kommunerna

Kuntaviestintä

Öppen kommunikation stöder kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka och kommunens ledning. Kommunförbundet stöder kommunernas kommunikation och marknadsföring genom att koordinera nätverk samt göra utredningar och publicera handböcker om kommunikation. I sin egen kommunikation tillämpar Kommunförbundet samma principer som kommunerna.

Beställ det elektroniska nyhetsbrevet Kuntaviestijä som stöd för kommunikationen och marknadsföringen i din kommun och anslut dig till Kommunförbundets e-postlistor.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information