Pressmeddelande, 

Kommunförbundet belönar årets bibliotekskommun

kirjastokunta

Kommunförbundet delar i år för första gången ut ett pris till Årets bibliotekskommun. Utmärkelsen beviljas en kommun och dess biblioteksverksamhet. Genom tävlingen vill Kommunförbundet och dess samarbetspartner lyfta fram och fira bibliotekens arbete.

Tävlingen som ordnas av Kommunförbundet, Finlands biblioteksförening, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf och Läscentrum är ett erkännande för de kommunala biblioteken i Finland. Tävlingen ger kommunerna och biblioteken en möjlighet att berätta om sin verksamhet och sina framgångar.

Delta i tävlingen genom att fylla i det korta formuläret senast 15.9.2018 på blanketten.

Kriterierna är en mångsidig verksamhet och nya arbetsmetoder

Framträdande i verksamheten i bibliotekskommunen 2018 är mångsidighet, bibliotekets arbetsmetoder och beaktande av kommuninvånarnas önskemål. En mångsidig verksamhet kan omfatta bibliotekets grundläggande uppgifter och utnyttjandet av lokaler. När det gäller arbetsmetoderna kan det vara fråga om nya sätt att samarbeta med olika aktörer och att man lyssnar på och inkluderar kommuninvånarna.  

- Ett bibliotek kan vara bra oberoende av kommunens eller bibliotekets storlek. Finland är fullt av lysande bibliotek av olika storlekar och typer. I framtidens bildningskommun har biblioteken stor betydelse för alla kommuninvånares kompetens och välfärd, säger Esa Nieminen, direktör för kommunikation och samhällsrelationer vid Kommunförbundet.

Vinnaren offentliggörs i oktober på Helsingfors bokmässa

I tävlingens första skede utser prisnämnden som består av sakkunniga högst fem finalister som presenteras på Åbo bokmässa 5.10.2018. Vinnaren offentliggörs på Helsingfors bokmässa lördag 27.10.2018 kl.13.00. Domare i tävlingen 2018 är Jarppi Leppälä från Duudsons. Finlands biblioteksförening arrangerar också en omröstning på nätet, där publikfavoriten röstas fram bland finalisterna. Man kan delta i publikomröstningen på Finlands biblioteksförenings Facebook-sida på adressen www.facebook.com/kirjastoseura.  

Vinnaren belönas med ett diplom och ett konstverk av konstnären Esa Toivanen

Kommunernas bibliotek hör till de mest populära bland offentliga tjänster

I Årets bibliotekskommun används biblioteket i stor utsträckning och det är en plats och service som kommuninvånarna skattar högt.

- Kommunernas bibliotek hör till de mest populära bland våra offentliga tjänster.  Enligt användarenkäterna är biblioteken uppskattade, man är nöjda med biblioteken och vill satsa på dem, säger Johanna Selkee, sakkunnig vid Kommunförbundets enhet för undervisning och kultur.

infograf
© Antti Elomaa

 

Närmare upplysningar:

Årets bibliotekskommun
Esa Nieminen  
direktör för kommunikation och samhällsrelationer
Finlands Kommunförbund rf
tfn 09 771 2016
esa.nieminen@kommunforbundet.fi

Johanna Selkee 
sakkunnig
Finlands Kommunförbund rf
tfn 09 771 2080
johanna.selkee@kommunforbundet.fi

Publikfavorit-röstningen
Rauha Maarno, 
verksamhetsledare
Finlands biblioteksförening
tfn 0447481801
rauha.maarno@fla.fi

Tags