Åbo

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Universitetsgatan 27a

Postadress

PB 355 20101 ÅBO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
turun.kaupunki@turku.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
853
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet