Kontaktuppgifter

Besöksadress

Universitetsgatan 27a

Postadress

PB 355
20101
ÅBO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
turun.kaupunki@turku.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
853
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet

Vänorter

Szeged
Ungern 1971
Bergen
Norge 1946
Göteborg
Sverige 1946
Århus
Danmark 1946
Pietari
Ryssland 1953
Gdansk
Polen 1958
Constanza
Rumänien 1958
Rostock
Tyskland 1958
Köln
Tyskland 1967
Bratislava
Slovakien 1976
Firenze
Italien 1992
Tallinna
Estland
Tartto
Estland 2008
Tianjin
Kina
Varna
Bulgarien 1963
Harkova
Ukraina 2022