Pressmeddelande, 

Antalet studerande som avbröt sina studier minskade i Vanda medan det ökade i hela landet

Annie, stödverktyget som minskade antalet avbrutna studier bland yrkesstuderande

Vid yrkesinstitutet Varia i Vanda provades under läsåret 2021–2022 stödverktyget Annie, en bot som stöder studerandena och förebygger avbruten utbildning. Den har skapats av Annie Advisor Oy som vann Kommunförbundets tävling Klash.

Kommunförbundet och Vanda stad antog år 2019 den gemensamma utmaningen att minska avbrutna studier på andra stadiet. För att hitta lösningar deltog kommunens utmaning i innovationstävlingen Klash, där chattboten Annie utgick med segern. Servicen med låg tröskel utvecklades tillsammans med yrkesinstituet Varia i Vanda i ett tvåårigt projekt. I projektet deltog 4 205 studerande och 353 proffs. Under projektets gång identifierades 1 167 stödbehov bland studerandena och antalet meddelanden mellan boten och studerandena uppgick till 50 458.

Boten Annie skickar textmeddelanden till studerandena, regelbundet eller vid olika knutpunkter i studierna, och hör sig för om de behöver hjälp. Boten hänvisar sedan den som behöver hjälp till rätt personal.

– Att be om hjälp är fortfarande förknippat med skam, särskilt om det gäller känsliga frågor. Det har varit glädjande att märka att chattboten sänkt tröskeln för dem som behöver stöd att be om hjälp, säger Miska Noponen, verkställande direktör för Annie Advisor Oy.

Applikationen är enkel att använda och effektiv, säger Pekka Tauriainen, rektor vid yrkesinstitutet Varia.

– En bot ersätter inte traditionella stödtjänster men utgör ett nytt och modernt tillägg i tjänsteutbudet, säger Tauriainen.

Boten Annie har hittills nått 16 utbildningsorganisationer i Finland.

Boten Annie togs i storskaligt bruk vid yrkesinstitutet Varia år 2021. Samma år sågs en betydande nedgång, från 14,6 till 10,7 procent, i den årliga andelen studerande som avbryter sina studier, en minskning med 27 procent. Samtidigt ökade andelen studerande som avbröt sina yrkesinriktade studier på andra stadiet med 0,5 procent på riksnivå.

– Chattboten är en av satsningarna som gjorts för att stödja studerandena. Resultatet är uppmuntrande och vi fortsätter att följa upp effekterna på avbrutna studier och studieframgången, säger Varias rektor Pekka Tauriainen.

För de studerande har boten Annie varit en positiv erfarenhet: 100 procent av dem som sökt hjälp och 80 procent av alla studerande önskade att boten skulle användas också i fortsättningen. I den öppna responsen lyftes allmänt fram fördelarna med boten, såsom lägre tröskel att be om hjälp, en känsla av att någon bryr sig om de studerande och insikten att det finns hjälp att få vid behov.

”Jag fick hjälp att gå vidare med studierna tack vare boten Annie. Tröskeln att be om hjälp försvann med hjälp av boten. Jag skulle inte ha blivit klar med mina studier till närvårdare om jag inte hade fått hjälp den här vägen.”

”Boten Annie och specialläraren har varit till stor nytta för mig och jag har alltid fått snabb hjälp. Jag tror inte att jag hade sökt hjälp på eget initiativ, trots att jag visste att jag behövde det. Tack!”

De anställda vid stödtjänster för lärare och studerande har också positiva erfarenheter av boten Annie.

– Vi för många personliga samtal med våra studerande men i enkäten om boten Annie tog de studerande också upp frågor som inte kommit upp under samtalen. Det är viktigt att vi får kännedom om hjälpbehovet så tidigt som möjligt så att ingen avbryter sina studier för att de inte fått det stöd som de behövt, säger Marika Okkonen, som ansvarar för specialundervisningen vid yrkesinstitutet Varia.

– I förebyggandet av långvariga och svåra problem är det ytterst viktigt att man i ett tidigt skede tar tag i sådant som bekymrar studerandena, Det finns inte för små eller onödiga frågor, den egna känslan av att behöva hjälp räcker, säger Anne Kuula, psykiatrisk sjukskötare vid Vanda stad.

Tävlingen Klash gick ut på att finna nya sätt att lösa gemensamma problem i kommunerna. Med ett nytt angreppssätt ville man ta fram effektfulla, innovativa och skalbara lösningar på samhälleliga utmaningar.

– Klash är det största enskilda utvecklingsprojektet i Kommunförbundets historia. Vi tyckte det var viktigt att finna nya sätt att stödja kommunerna och utveckla lösningar som alla kommuner och kommunalt anknutna utbildningsanordnare kunde använda, säger Markus Pauni, strategi- och utvecklingsdirektör vid Kommunförbundet.

Se videon: Annie Advisor stöder studieframsteg (på finska)

Ytterligare upplysningar:

Tävlingen Klash och Kommunförbundets FoUI-verksamhet:
Markus Pauni, Strategi- och utvecklingsdirektör
050 439 5612, markus.pauni @kommunforbundet.fi

Annie Advisor:
Miska Noponen, Verkställande direktör
040 847 2763, miska.noponen@annieadvisor.com

Ykesinstitutet Varia:
Pekka Tauriainen, Rektor
050 312 4514, pekka.tauriainen@vanda.fi

Läs mer om dessa teman