Julkaisun kansi

Kommunekonomin - en summa av många faktorer

Medverkande
Kommunförbundet
Publiceringsdatum

Kategori

Pris
30.00€
Beskrivning
Publikationens främsta mål är att ge en klar, heltäckande och aktuell helhetsbild av den kommunala ekonomins struktur och de förändringskrafter som påverkar den.

Uppmärksamhet fästs inte enbart vid den kommunala ekonomins direkta inkomster och utgifter eller vid finansieringens tillräcklighet. Blicken riktas också mot de centrala faktorer som ligger bakom dessa siffror, såsom befolkningsutvecklingen. Likaså granskas hur kommunerna genom sina åtgärder, även upphandlingar, kan främja den allmänna livskraften och sysselsättningen. En annan aspekt i sammanhanget är att kommunerna år 2024 ska få organiseringsansvaret för de arbets- och näringstjänster som nu sköts av staten. Även detta utgör delvis en ny faktor i den kommunala ekonomin.

Den största faktorn den här gången är dock den social- och hälsovårdsreform som nu framskrider. Den omformar strukturerna inom den kommunala ekonomin på aldrig tidigare skådat sätt. Driftsekonomin halveras, men skulder och ansvar kvarstår. Kommunkoncernerna blir allt viktigare, och även de behandlas ingående i publikationen.

Kommunerna måste naturligtvis bidra till sådana förändringar i verksamhetsformerna och strukturerna som stärker den kommunala ekonomins hållbarhet, produktivitet och resultat. Förhoppningsvis ger den här publikationen också impulser till det.

De nya kommunala beslutsfattare som valdes våren 2021 står inför en unik fullmäktigeperiod, i synnerhet med tanke på social- och hälsovårdsreformen. En sak är dock oförändrad: avgörande beslut om kommunens ekonomi fattas i fullmäktigesalen - antingen på plats eller via distansförbindelse. Vår avsikt med denna bok är också att ge vägledning för detta krävande arbete.

Publiceringsdatum
Upplaga
5. uudistettu painos
ISBN
978-952-293-820-6
Antal sidor
96
Utgivare
Finlands Kommunförbund