Julkaisun kansi

Kommunekonomin - en summa av många faktorer

Medverkande
Kommunförbundet
Publiceringsdatum
Kategori
ekonomi
Pris
30.00€
Beskrivning
I publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form.

Utkommer i slutet av september.
Publiceringsdatum
Upplaga
5. uudistettu painos
ISBN
978-952-293-820-6
Antal sidor
96
Utgivare
Finlands Kommunförbund