Blanketter

Välkommen att beställa blanketter från Kommunförbundet. Du kan lämna in beställningen via beställningsblanketten.

Kommunförbundets försäljning av blanketter kommer att upphöra senast vid årsskiftet 2020. Blanketter kommer därefter fås av en annan leverantör.

Beställnings-
nummer
Produkt Pris / st
6-1452-s Frikort för klientavgifter inom den kommunala hälsovården (A7) 0.15 EUR
6-1453-s Uppföljningskort för klientavgifter inom den kommunala hälsovården (A7L x 3)
Euro-blankett.
0.32 EUR
6-2000-s Diarium för ankommande brev
häftat, 50 blad
18.00 EUR
6-2001-s Diarium för utgående brev
häftad, 50 blad
18.00 EUR
6-2221-S Lärarens dagbok (A4, 96 sidor)
Dagbok för läraren med en vecka per uppslag.
26.40 EUR
6-2402-s Lagerkort över narkotiska ämnen (A5) 0.50 EUR
6-2404-s Tandvårdsuppgifter (A4L, vikt) 1.20 EUR
6-2441-s Kort över förbrukning av narkotiska ämnen (A5L) 0.30 EUR
6-2523-s Daghemmets dagbok
Dagbokens sidor består av två exemplar och har tryckts på självkopierande papper.
28.54 EUR
6-2542-s Utredning över inkomsterna och beslut om avgift: Service som ges i hemmet.
Blanketten används för att utreda grunden för hur stor avgift man skall betala för hemservice. (A4, 3-delad)
1.20 EUR
6-2546-s Arbetstidsschema för periodarbete
Svartvit (A4)
2.00 EUR
6-2547-s Arbetsstidsschema för periodarbete (färg)
Flerfärg (A4)
2.00 EUR
6-2618-s Diarium för ansökan om bygglov (A4, 58 sidor) 29.00 EUR
6-3405-s Läkarens arbets- och jourschema (A3L vikt 220x297 mm) 0.60 EUR
6-3406-s Arbets- och jourschema för tandläkare vid hälsovårdscentral (A4) 0.60 EUR
6-3449-s Psykiatrisk sjukjournal, Uppföljning av medicineringen (A4) 0.90 EUR
6-3470-s Intervju för hälsoundersökning för placering i arbetet, Företagshälsovård (A4) 0.90 EUR
6-3490-s Psykiatri, sammandrag (A4) 0.90 EUR
6-3491-s Allmän medicin, Journal för specialområde ALL (A4) 0.90 EUR
6-3670-s Intyg över förrättad syn/Syneprotokoll (A5L) 16.10 EUR
6-5012-s Kvittoblankett, numrerade (A6L block à 25) 7.90 EUR
6-5613-s Kvitto över avgifter för byggnadstillsyn (A5L block à 25) 16.10 EUR
6-6400-s Uppgifter om elevens hälsa/ Vårdnadshavarens meddelande till skolhälsovården (A4) 0.90 EUR
6-6430-s Ansökan till hälsovårdsnämnden om rehabilitering av frontveteraner och beslut (A5L) 0.90 EUR
6-7411-s Graviditetsövervakning (A4) 1.20 EUR
6-7424-s Hälsokort för barn under skolåldern (A6L) 2.30 EUR
6-7425-s Hälsokort/Health Card (A7, vikt) 0.90 EUR
6-7545-s Månadsanmälan, familjedagvård 1.20 EUR
6-8401-s Utredning/Intyg, Arbetstagarens sjukdom, Barnets sjukdom 0.37 EUR
6-8440-s Remiss/Betalningsförbindelse, Medicinsk rehabilitering 1.20 EUR
6-8444-S Avtal för företagshälsovård 1.20 EUR
6-8446-s Utlåtande om hälsoundersökning, Företagshälsovård 1.20 EUR
6-8450-s Hälsointyg för ungdom 1.66 EUR
6-8506-s Barndagvårdsavtal (A4) 1.20 EUR
6-8540-s Avtal om stöd för närståendevård 1.20 EUR
6-8574-s Remiss/Anvisning för köp av tjänster 1.20 EUR