Blanketter

Välkommen att beställa blanketter från Kommunförbundet. Du kan lämna in beställningen via beställningsblanketten.

Beställnings-
nummer
Produkt Pris / st
6-1452-s Frikort för klientavgifter inom den kommunala hälsovården (A7) 0.15 EUR
6-1453-s Uppföljningskort för klientavgifter inom den kommunala hälsovården (A7L x 3)
Euro-blankett.
0.32 EUR
6-2000-s Diarium för ankommande brev
häftat, 50 blad
18.00 EUR
6-2001-s Diarium för utgående brev
häftad, 50 blad
18.00 EUR
6-2221-S Lärarens dagbok (A4, 96 sidor)
Dagbok för läraren med en vecka per uppslag.
26.40 EUR
6-2402-s Lagerkort över narkotiska ämnen (A5) 0.50 EUR
6-2404-s Tandvårdsuppgifter (A4L, vikt) 1.20 EUR
6-2441-s Kort över förbrukning av narkotiska ämnen (A5L) 0.30 EUR
6-2523-s Daghemmets dagbok
Dagbokens sidor består av två exemplar och har tryckts på självkopierande papper.
28.54 EUR
6-2542-s Utredning över inkomsterna och beslut om avgift: Service som ges i hemmet.
Blanketten används för att utreda grunden för hur stor avgift man skall betala för hemservice. (A4, 3-delad)
1.20 EUR
6-2546-s Arbetstidsschema för periodarbete
Svartvit (A4)
2.00 EUR
6-2547-s Arbetsstidsschema för periodarbete (färg)
Flerfärg (A4)
2.00 EUR
6-2618-s Diarium för ansökan om bygglov (A4, 58 sidor) 29.00 EUR
6-3405-s Läkarens arbets- och jourschema (A3L vikt 220x297 mm) 0.60 EUR
6-3406-s Arbets- och jourschema för tandläkare vid hälsovårdscentral (A4) 0.60 EUR
6-3449-s Psykiatrisk sjukjournal, Uppföljning av medicineringen (A4) 0.90 EUR
6-3470-s Intervju för hälsoundersökning för placering i arbetet, Företagshälsovård (A4) 0.90 EUR
6-3490-s Psykiatri, sammandrag (A4) 0.90 EUR
6-3491-s Allmän medicin, Journal för specialområde ALL (A4) 0.90 EUR
6-3670-s Intyg över förrättad syn/Syneprotokoll (A5L) 16.10 EUR
6-5012-s Kvittoblankett, numrerade (A6L block à 25) 7.90 EUR
6-5613-s Kvitto över avgifter för byggnadstillsyn (A5L block à 25) 16.10 EUR
6-6400-s Uppgifter om elevens hälsa/ Vårdnadshavarens meddelande till skolhälsovården (A4) 0.90 EUR
6-6430-s Ansökan till hälsovårdsnämnden om rehabilitering av frontveteraner och beslut (A5L) 0.90 EUR
6-7411-s Graviditetsövervakning (A4) 1.20 EUR
6-7424-s Hälsokort för barn under skolåldern (A6L) 2.30 EUR
6-7425-s Hälsokort/Health Card (A7, vikt) 0.90 EUR
6-7545-s Månadsanmälan, familjedagvård 1.20 EUR
6-8401-s Utredning/Intyg, Arbetstagarens sjukdom, Barnets sjukdom 0.37 EUR
6-8440-s Remiss/Betalningsförbindelse, Medicinsk rehabilitering 1.20 EUR
6-8444-S Avtal för företagshälsovård 1.20 EUR
6-8446-s Utlåtande om hälsoundersökning, Företagshälsovård 1.20 EUR
6-8450-s Hälsointyg för ungdom 1.66 EUR
6-8506-s Barndagvårdsavtal (A4) 1.20 EUR
6-8540-s Avtal om stöd för närståendevård 1.20 EUR
6-8574-s Remiss/Anvisning för köp av tjänster 1.20 EUR