Landskapsbesöken 2018

Stöd inför landskaps- och vårdreformen! Kommunförbundet besöker landskapen

De traditionella evenemangen för beslutsfattare i kommunerna och landskapen ordnas i år till största delen i april och maj.

Landskapsförbunden ordnar evenemangen för sina gäster och Kommunförbundet deltar och erbjuder stöd inför landskaps- och vårdreformen i form av förändringsstödkliniker för hantering av omställningar.

Evenemangens program och Kommunförbundets föredrag publiceras på denna sida.  Besöken i landskapen kan följas i sociala medier (Facebook och Twitter #maakuntatilaisuus #landskapsbesok).

I stödklinikens program ingår anföranden av Kommunförbundets, KT:s och KEVA:s sakkunniga enligt de behov landskapet uttryckt. Tidsplanen för landskapsbesöken denna vår är följande:

 • 16.4 Österbotten, Vasa
 • 20.4 Mellersta Österbotten, Karleby
 • 24.4 Kajanaland, Kajana
 • 26.4 Norra Österbotten, Uleåborg
 • 27.4 Södra Österbotten, Seinäjoki
 • 3.5 Päijänne-Tavastland, Lahtis
 • 4.5 Egentliga Finland, Åbo
 • 8.5 Satakunta, Björneborg
 • 9.5 Birkaland, Tammerfors
 • 16.5 Norra Savolax, Kuopio
 • 21.5 Södra Karelen, Villmanstrand
 • 22.5 Södra Savolax, S:t Michel
 • 22.5. Lappland, Rovaniemi
 • 25.5 Kymmenedalen, Kotka
 • 29.5 Egentliga Tavastland, Tavastehus
tags