AN-tjänsterna 2024 frågor och svar

På den här sidan samlas Kommunförbundets svar på frågor som ställts under informationstillfällena för AN-tjänsterna 2024. 

31.3 AN-reformen på svenska

Hur vet man vem och hurdant kunnande som överförs från TE byråerna till kommunerna? 

Frågor som berör personalärenden finns på webbplatsen här under: 

https://tem.fi/sv/fragor-och-svar-om-personalarenden 

Kan kommunerna inom samma område (20.000 arbetsföra) köpa tjänster från olika tjänsteleverantörer eller är det samkommunen/ansvariga kommunen som bestämmer hur/av vem den specifika tjänsten sköts? 

Sysselsättningsområdet, dvs. samkommunen eller den ansvariga kommunen, eller den kommun som på egen hand kan ordna arbetskraftsservicen, har organiseringsansvaret och därmed också det övergripande ansvaret för att besluta om hur man väljer att producera tjänsterna. Då kommunerna nu i omställningsprocessen tillsammans avtalar om hur sysselsättningsområdet ska bildas är det förstås möjligt att föreslå olika alternativ, såsom att en kommun som ingår i samarbetet exempelvis ska producera en viss sorts arbetskraftsservicetjänster för hela sysselsättningsområdet eller en del av det.  Det är möjligt att avtala om innehållet i denna sorts “delegerade” produktion av tjänster på olika sätt.  

Sysselsättningsområdet ska se till och övervaka att servicenivån upprätthålls och att produktionen av tjänsterna fungerar. Det är en annan sak att enskilda kommuner som deltar i samarbetet kan ges rätten att producera en del av tjänsterna och att då även utöva myndighetens befogenheter, dvs. sysselsättningsområdets befogenheter. Organiseringsansvaret och beslutsfattandet vad gäller produktionen av tjänsterna kvarstår likväl hos sysselsättningsområdet. Det gäller för kommunerna som bildar ett sysselsättningsområde att avtala om dessa saker så att allting blir smidigt även i praktiken. 

 

Hur är det med finansieringen av extra kostnader i samband med uppstarten av verksamheten i kommunerna? Blir det extra pengar för det? 

I planen för de offentliga finanserna har det reserverats förändringsstöd för reformen av AN-tjänsterna 2024 och till den hörande kostnader.  

 

Vad gäller en del frågor finns det inte ännu noggranna svar. Frågorna förs vidare till ministerierna.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information