Utveckling och digitalisering

Digitalisaatiota lähestymme kolmella tapaa osioissa digiosaaminen, digitalisaation johtaminen ja yhteiset digiratkaisut

Kuntajohtamisen sivuilta löydät tietoa kuntajohtamisesta sekä työkaluista.

Kuntaliiton demokratiatyöllä tähdätään kuntien edustuksellisen demokratian ja kuntalaisten suoran osallistumisen edellytysten vahvistamiseen ja kehittämiseen. Avaamme myös kuntalaisten osallisuuden edistämisen keinoja ja työkaluja.

Kehittämis- ja innovaatiopalveluistamme kunnille kerrotaan tarkemmin Kuntaliiton palvelut -osiossa.

Kommunpolitikern

Tjänsten Kommunpolitikern

Kommunförbundets och FCG:s tjänst Kommunpolitikern erbjuder de förtroendevalda i kommunerna behövliga kunskaper och färdigheter som stöd för beslutsfattandet. 

lateral-image-left