Utveckling och digitalisering

Vi närmar oss digitaliseringen i tre avsnitt om digital utveckling i kommunerna och gemensamma digitala lösningar.

Du hittar information om kommunstyrning och verktyg på sidorna om kommunledning.

Kommunförbundets demokratiarbete syftar till att stärka och utveckla förutsättningarna för representativ demokrati och kommunernas direkta deltagande. Vi öppnar också upp sätt och medel för att främja inkluderingen av kommuninvånarna.

Våra utvecklings- och innovationstjänster beskrivs närmare i avsnittet om tjänster för kommunerna.