Bästa kommunalvalskandidat - uppmärksamma den internationella kvinnodagen med ett jämställdhetslöfte

Du som är kommunalt förtroendevald eller ställer upp i kommunalvalet, så här lätt har det aldrig varit att avge ett jämställdhetslöfte för att förbättra situationen i din kommun. Skriv ditt löfte på Twitter hashtag #jämställdhetslöfte. Och om det finns plats kan du lägga till #kommunerna.

Tips hittar du i Kommunförbundets publikation Dags för jämställdhet eller i Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

”Jag försäkrar för egen del att kvinnor och män, flickor och pojkar som tillhör olika etniska grupper inte diskrimineras i någon service” lovar Sari Rautio, medlem av Kommunförbundets styrelse. Hur ser ditt jämställdhetslöfte ut?

Kommunförbundet publicerade 7.3.2017 en snabbguide om den europeiska deklarationen, Dags för jämställdhet. Ur publikationen kan man plocka löften av följande slag:

• jag föreslår för fullmäktige att deklarationen om jämställdhet godkänns och jag bereder kommunens jämställdhetsmål utgående från deklarationen

• jag följer och kräver att jämställdhetsmålen realiseras

• jag förutsätter att könskonsekvensbedömning tillämpas när kommunen fattar beslut 

• jag föreslår kvinnor på posten som ordförande för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

• jag föreslår en man som ordförande för socialnämnden

• jag vägrar fatta beslut som försämrar jämställdheten

• jag föreslår att daghemsverksamheten i kommunen ska vara fri från könsrelaterade förhandsuppfattningar

• jag ser till att utbudet av teater, musik och bibliotekstjänster lockar oberoende av kön

• jag uppmuntrar utbildningsanordnare att sporra unga till studie- och karriärval som avviker från traditionella modeller

• jag kräver att kommunen förebygger våld i parkerna, kollektivtrafiken och hemmet och jag förbinder mig att främja jämställdhet inom offentlig upphandling

Kommunförbundets kampanj för jämställdhetslöften utgör en del av Kommunförbundets kampanj 100 jämställdhetsgärningar som en del av festligheterna kring 100-årsjubileet för Finlands självständighet.

Med hjälp av Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, som utarbetats av de europeiska kommunorganisationernas paraplyorganisation CEMR (Council for European Municipalities and Regions), kan kommunerna i överensstämmelse med finländsk lagstiftning främja sitt engagemang i det praktiska jämställdhetsarbetet. Än så länge har endast 16 kommuner och 2 landskapsförbund antagit deklarationen om jämställdhet. Kommunförbundet tillråder kommunerna och landskapen att anta deklarationen och genomföra den på ett effektivt sätt. 

Läs mer:  Sinikka Mikola, sakkunnig, sinikka.mikola@kommunforbundet.fi +358 9 771 2210, +358 50 342 8218

Snabbguiden om den europeiska deklarationen finns avgiftsfritt på adressen http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3320

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå finns här
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2988

 

100 jämställdhetsgärningar http://www.tasaarvo100.fi/100-tasa-arvotekoa/ylavalikko/pa-svenska/

#tasaarvo100

#suomi100

Etiketter