Besluten om kommunernas statsandelar för år 2017 fattades den 30.12.2016

Besluten om statsandelsfinansieringen för år 2017 fattades den 30.12.2016. År 2017 beviljas kommunerna statsandelar för sammanlagt 8 502 miljoner euro. Statsandelarna betalas till kommunerna senast den 11:e varje månad.

​Kommunen statsandel består av två delar: statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet och statsandelsfinansieringen som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet som administreras av undervisnings- och kulturministeriet. I samband med utbetalningen av statsandelarna betalas även förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens hemkommunsersättningar till kommunerna och övriga utbildningsanordnare.

Statsandelsbesluten och de kommunvisa beräkningarna hittas på såväl ministeriernas som Kommunförbundets webbsidor:

De viktigaste ändringarna i kommunernas statsandelsfinansiering för år 2017 beror på konkurrenskraftsavtalets ikraftträdande (-349 miljoner euro), kompenseringen för skattebortfallet (+395 miljoner euro) samt överförandet av administrationen och betalningen av det grundläggande utkomststödet från kommunerna till FPA i början av år 2017 (-331 miljoner euro). På statsandelens belopp inverkar dessutom minskandet självfinansieringsandelen för andra gradens utbildning (+190 miljoner euro) och de direkta statsandelsnedskärningarna för år 2017 (-125 miljoner euro).

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.