Datasystemet för marktäkt har förnyats

Enligt marktäktslagen (555/1981) finns det ett datasystem för ordnandet av uppföljningen av marktäkt och dess verkningar. Systemet innehåller behövliga uppgifter om de tillstånd och anmälningar som avses i lagen samt om övervakningen av täktområdenas tillstånd. Systemet kallas Notto och upprätthålls av närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA). Systemet innehåller de viktigaste uppgifterna om marktäktstillstånd enligt marktäktslagen och anknytande uppgifter om mängden och arten av substans som tagits. Tack vare systemet är det möjligt att följa upp användningen av icke-förnybara stenmaterialresurser.

Miljöministeriet sände 14.11.2017 ett brev till kommunerna där ansvaret i fråga om att sända och lagra uppgifter om marktäktstillstånd enligt marktäktslagen och tillhörande täktuppgifter klarläggs och där anvisningar ges om anmälan av uppgifter till systemet Notto. I brevet ges en länk till en elektronisk blankett där myndigheten bör föra in viktiga uppgifter om tillståndsbeslut i systemet Notto.

Kommunförbundet har suttit med i styrgruppen för utvecklingsprojektet med Notto och medverkat till utarbetandet av brevet. I det förnyade datasystemet kan kommunerna kontrollera och korrigera de marktäktstillstånd som de har tillsyn över. Åtkomst till systemet kräver användarnamn som man ansöker om med en blankett. På Kommunförbundets webbsidor om marktäkt finns både Miljöministeriets brev om systemet Notto och blanketten för ansökan om användarnamn till systemet (på finska).

Etiketter