Digitaliseringsutvecklingen i den grundläggande utbildningen utreds inom ramen för projektet Grundskolan i den digitala era

Som en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet genomfördes 2016 en utredning om det aktuella läget när det gäller digitaliseringen inom den grundläggande utbildningen. Med tanke på uppföljningen av målen i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram tillsattes projektet Grundskolan i den digitala eran (Digiajan peruskoulu) för 2017–2018.

​Projektet genomförs på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet som ett samarbete mellan forskningsenheten Tampere Research Center for Information and Media (TRIM) vid Tammerfors universitet och forskningsenheten RUSE vid Åbo universitet. Utredningen leds av TRIM:s forskningsdirektör Jarmo Viteli.  

Projektet genomförs i två delar, den första delen i form av enkäter. Det ordnas enkäter två år i följd: den första inleds den 15 januari 2017 och den andra i början av 2018. Enkäterna genomförs med hjälp av Oppika-tjänsten (för elever), Opeka-tjänsten (för lärare) och Ropeka-tjänsten (för rektorer). Mer information om enkäterna finns i bilagan.   

Under projektets andra del kartläggs elevernas och lärarnas IKT-kunskaper. IKT-kunskaperna bedöms med hjälp av ett IKT-kunskapstest som forskningsenheten RUSE vid Åbo universitet har tagit fram. Sammanlagt 68 kommuner har valts ut till IKT-kunskapstestet, och Åbo universitet kommer att ta direkt kontakt med dessa i januari 2017. IKT-kunskapstestet genomförs likaså i början av 2017 och 2018.
 

I Opeka-, Oppika- och Ropeka-tjänsten sammanställs individuella rapporter när enkäten har besvarats. De som har deltagit i IKT-kunskapstestet får efteråt information om den egna kunskapsnivån. Resultaten av projektet Grundskolan i den digitala eran sammanställs i en halvtidsrapport i slutet av 2017 och i en slutrapport i slutet av 2018. 

Vi hoppas på samarbete med tanke på projektets mål och önskar att utbildningsanordnarna är aktiva och möjliggör deltagande i Opeka-, Oppika- och Ropeka-enkäterna. De kommuner som valts ut till IKT-kunskapstestet kontaktas separat. Detta brev förutsätter inga särskilda åtgärder med tanke på det.  

Överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen

Ytterligare upplysningar: 
Tero Huttunen, tfn 0295 330 219
Specialsakkunnig
Ordförande för forskningsprojektets styrgrupp
Undervisnings- och kulturministeriet

 

 

Mer på webben

Etiketter