Finlands största städer och Kommunförbundet önskar publicering av valdata

Städerna Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg och Åbo har tillsammans med Kommunförbundet lämnat in ett initiativ till Justitieministeriet om öppen publicering av valdata. Man hoppas att ministeriets valdata ska publiceras som öppna data i form av en tidsserie som omfattar en så lång tidsperiod som möjligt.

​Öppna valdata skulle främja regeringsprogrammets mål

Initiativtagarna anser att öppna data passar väl in med både regeringsprogrammets mål, utfästelserna i programmet för öppen förvaltning och en informationspolitik som syftar till interoperabilitet. Nästa år fyller Finland 100 år och år 2017 är också kommunalvalsår.

Städernas och Kommunförbundets önskan är att åtminstone materialet som gäller kommunalvalen skulle öppnas upp senast till kommunalvalet. Man hoppas även att det samtidigt eller vid en senare tidpunkt på motsvarande sätt ska publiceras material som gäller andra val.

Initiativtagare till förslaget är sakkunniga och ansvarspersoner som ansvarar för åtgärder för öppna data.

Närmare upplysningar ger Elisa Kettunen, sakkunnig vid Kommunförbundet.

Följande personer har undertecknat initiativet.  
Helsingfors stad: Ritva Viljanen, Biträdande stadsdirektör för bildningsväsendet
Esbos stad: Matti Franck, ICT-direktör
Tammerfors stad: Jarkko Oksala, Dataadministrationsdirektör
Vanda stad: Ari Savander, Dataadministrationschef 
Uleåborgs stad: Matti Pennanen, Stadsdirektör 
Ari Heikkinen, Direktör, koncerntjänster och Juhani Heikka, Dataadministrationschef
Åbo stad: Jussi Vira, Strategi- och utvecklingschef
Finlands Kommunförbund: Kaija Majoinen, forsknings- och utvecklingsdirektör och Elisa Kettunen, sakkunnig

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.