Föreslå mottagare av Demokratiutmärkelsen 2017

Demokratiutmärkelsen som utdelas av Öppen förvaltning-projektet som koordineras av finansministeriet beviljas aktörer eller organisationer inom den offentliga förvaltningen som främjat demokrati och öppen förvaltning. Demokratiutmärkelsen beviljas i samarbete av finansministeriet, justitieministeriet och Finlands Kommunförbund.

Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram exempel på verksamhet som stärker en partnerskapsbaserad verksamhetskultur i Finland. Utmärkelsen beviljas nu för tredje gången, och den delas ut den 30 mars 2017 i riksdagen vid huvudseminariet för demokrativeckan under Finlands 100-årsjubileumsår.

Nomineringar kan lämnas in ända tills den 28 februari 2017 elektroniskt på adressen https://www.webropolsurveys.com/S/E472EB1C2B311A7A.par och per post under adress Finansministeriet/registratorskontoret, PB 28, 00023 Statsrådet (besöksadress Riddaregatan 2B, Helsingfors).

Regler och anvisningar: http://vm.fi/sv/forvaltningens-oppenhet/oppen-forvaltning/demokratiutmarkelsen-2017

För mer information:
avoinhallinto(a)vm.fi
Johanna Nurmi, finansministeriet, tel. +358 2955 30171, johanna.nurmi(a)vm.fi
Suvi Savolainen, finansministeriet, tel. +358 2955 30122, suvi.savolainen(a)vm.fi
Päivi Kurikka, Finlands Kommunförbund, tel. +358 9 771 2509, paivi.kurikka(a)kuntaliitto.fi

Etiketter