Från sjuka hus till sunda lokaler

Lösningar söks på problemen med inomhusluft. Miljöministeriet har nyligen godkänt förordningar där det föreskrivs om en fukthanteringsutredning för tillståndspliktiga byggprojekt. Nästan samtidigt gavs statsministerns upplysning om åtgärdsprogrammet Ett decennium av sunda lokaler, där målet är att byggnadsbeståndets skick ska förbättras under de närmaste 10 åren.

I åtgärdsprogrammet Ett decennium av sunda lokaler föreslås en övergång till en övergripande fastighetsinspektion och ett effektivare ingripande mot sanitära olägenheter. Åtgärdsprogrammet lyfter särskilt fram god praxis i kommunerna och lösningar på problem med inomhusluft som samlats in i tidigare projekt. Modellen bygger på goda exempel och för att fungera kräver den att kommunerna redan har en fastighetsstrategi och en plan för servicenätet och dessutom tillämpar regelbundna fastighetsinspektioner och en praxis för insamling av användarrespons. Kommunförbundet har lyft fram problemet med byggnadsbeståndets åldersstruktur som för med sig ett stort investeringsbehov för kommunerna. Även om kostnadsbehovet är känt, utlovas fastighetsägarna ingen statlig finansiering i åtgärdsprogrammet.   

Kommunerna får ge respons

Den projektgrupp som har berett åtgärdsprogrammet betonar att genomförandet ska organiseras så att ett nära samarbete etableras mellan ministerierna och ämbetsverken inom deras förvaltningsområden, regionförvaltningsverken, Finlands Kommunförbund, kommunerna och Senatfastigheter och att även bland annat intressentgrupper från byggnads- och fastighetsbranschen, social- och hälsovårdssektorn och undervisningssektorn ska kunna delta. 

Åtgärdsprogrammet publiceras i mitten av december och samtidigt ges en möjlighet att ge respons via flera kanaler. Kommunförbundet uppmuntrar kommunerna att vara aktiva i hörandet. När programmet färdigställts utifrån hörandet publiceras det på våren 2018.

Etiketter
Jussi Niemi

Jussi Niemi

lokalservicechef
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Ansvarsområden
  • utveckling av de kommunala lokaltillgångarna och ägarstyrningen
  • styrning av förvaltningen av lokaler och fastigheter
  • intressebevakning i anslutning till kommunernas lokaler och byggherreverksamhet