Invandring och kulturell mångfald

Frivillig återresa för personer som vistas olagligt i landet

Finlands Kommunförbund ser det som viktigt att återsändningssystemet för personer som vistas olagligt i landet i första hand grundar sig på frivillighet och att det fungerar humant och på ett lagligt hållbart sätt. Om personer som vistas olagligt i landet påträffas i kommunens service borde kommunen hänvisa dem till de myndigheter som har hand om invandringsfrågor för att en frivillig återresa ska kunna ordnas.

Migrationsverket har utarbetat ett meddelande om stöd för frivillig återresa för personer som blivit kvar olagligt i landet. En asylsökande som fått avslag på sin ansökan erbjuds möjligheten att med bidrag för frivillig återresa återvända till sitt hemland eller till ett annat land där han eller hon kan vistas lagligt. Målet är att en frivillig återresa skulle vara det primära sättet att lämna landet efter att man fått ett negativt beslut om asyl.

Den som återvänder kan få bidrag i form av biljetter till hemlandet. Därtill får personen hjälp med att skaffa ett resedokument om han eller hon saknar pass. Den Internationella organisationen för migration IOM, som lyder under FN, sköter dessa arrangemang. Den som återvänder kan också få bidrag för återresa i form av pengar eller förnödenheter.

Kommunförbundet anser det viktigt att staten förser kommunerna med gemensamma spelregler för tillhandahållande av tjänster för dem som vistas olagligt i landet. Staten har slagit fast att kommunerna ska få full kompensation för de kostnader som uppstår vid tillhandahållande av tjänster för personer som vistas olagligt i landet.

Migrationsverkets webbsidor med information om återresor kan läsas på www.migri.fi/return. På samma sidor kan man skriva ut broschyrer om frivillig återresa. Broschyrer i kortformatet A5 kan beställas per e-post från Migrationsverket på adressen return@migri.fi

Videoinslag med Timo Reina

 

Etiketter