Kommunerna kan beställa uppgifter om fastighetsbeskattningen från Skatteförvaltningen fr.o.m. 6.9.2016

​Fastighetsbeskattningen för skatteåret 2016 har slutförts och de kommunvisa uppgifterna över den debiterade fastighetsskatten har publicerats på Skatteförvaltningens statistikdatabas på adressen: http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Vero/?rxid=a572b354-8b68-443d-9c89-1250b22a83bd

Kommunerna kan fr.o.m. 6.9.2016 beställa fastighetsskatteuppgifter för 2016 från Skatteförvaltningen i elektronisk form för kommunens egna register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakning av skattetagarnas rätt. Uppgifterna motsvarar situationen 31.12.2015 och innehåller också kundernas eventuella korrigeringar.

Skatteförvaltningen levererar fastighetsskatteuppgifter till de enskilda kommunerna endast en gång per skatteår. Kommunen kan endast beställa uppgifter som gäller det egna området.

Kommunen har rätt att ge uppgifterna vidare till kommunala myndigheter för uppdatering av kommunens egna register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakning av skattetagarnas rätt.

Uppgifternas informationsinnehåll och villkoren för överlåtelse av uppgifterna beskrivs närmare i Skatteförvaltningens meddelande på sidan Tjänster för skattetagare. Skatteförvaltningens meddelande och blanketten för beställning av uppgifterna finns på adressen: http://veronsaajat.vero.fi/sv-FI/ohjeet/linkit/Sidor/Default.aspx

Beställningsblanketten skickas som Word-dokument per e-post till adressen: tiedonsiirto@vero.fi

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.