Bli en pionjärkommun inom cirkulär ekonomi

Kommunerna kan nu gå med i CIRCWASTE-projektet som koordineras av Finlands miljöcentral

 

CircwasteNu har kommunerna möjlighet att ansöka om att bli pionjärer inom cirkulär ekonomi. Ansökningstiden går ut 15.9.2017. Pionjärkommunerna förbinder sig till ambitiösa kretsloppsekonomiska målsättningar och främjar cirkulär ekonomi och den riksomfattande avfallsplanen inom sina områden. Tio utvalda kommuner får experttjänster och stöd av Servicecentret för cirkulär ekonomi som grundats av Finlands miljöcentral och Motiva. Dessutom får kommunerna offentlighet för sina åtgärder och de kan nätverka med branschens aktörer.

Denna möjlighet erbjuds av Circwaste – Mot en cirkulär ekonomi, ett sjuårigt projekt som startades 2016 och koordineras av Finlands miljöcentral. Circwaste ska förverkliga den cirkulära ekonomins målsättningar och främja effektiv användning av materialflöden, återvinning och förebyggande av uppkomsten av avfall i Finland med hjälp av 20 partners och 10 delfinansiärer. Projektet får en stor del av sin finansiering från Europeiska kommissionens LIFE-program.

Pionjärkommunen får:

 • expertstöd i att utarbeta en vägkarta för cirkulär ekonomi i kommunen
 • kunskap om den cirkulära ekonomins verktyg och om god praxis
 • nyckelindikatorer för cirkulärekonomin i kommunen och uppföljning av dem vartannat år
 • bedömning av hur verkningsfulla de åtgärder man vidtagit varit
 • kurser för lokala aktörer
 • möjligheter till nätverkande
 • publicitet för åtgärderna kommunen vidtagit för en cirkulär ekonomi

Pionjärkommunen förväntas:

 • förbinda sig till den riksomfattande avfallsplanens mål
 • främja cirkulär ekonomi och åtgärder som uppfyller den riksomfattande avfallsplanens mål
 • utarbeta en vägkarta för cirkulär ekonomi i kommunen tillsammans med experter
 • delta i verksamheten i pionjärkommunernas nätverk
 • kartlägga de kretsloppsekonomiska åtgärderna som vidtagits på kommunens område
 • fungera som en drivande kraft på sitt område

Läs mer:

Etiketter