Suomi.fi-portalen

Kommunförbundet avvecklar blankettservicen

Kommunförbundet upphör med sin blankettservice på Suomi.fi den 31 januari 2017. Fram tills dess kan blanketterna laddas ner som vanligt via portalen suomi.fi.

Kommunförbundet har i dag 18 nedladdningsbara basblanketter på finska och svenska på webbsajten Suomi.fi (Se förteckningen här nedan).

Vid årsskiftet blir tjänsten avgiftsbelagd för Kommunförbundet och vi har därför valt att avveckla den. En stor del av blanketterna är till vissa delar föråldrade och kommer inte att uppdateras.

Blankettlista

 • Ansökan om fastighets anslutning till vattentjänstverk (gäller i alla kommuner)

 • Redogörelse för inkomst från företag (gäller i alla kommuner)

 • Ansökan om tillstånd för täktverksamhet (gäller i alla kommuner)

 • Hundanmälan (gäller i alla kommuner)

 • Ansökan för samlingslokal (gäller i alla kommuner)

 • Ansökan om rätt att påbörja arbeten (gäller i alla kommuner)

 • Inledande möte inför byggprojekt (gäller i alla kommuner)

 • Utredning över inkomsterna: Service som ges i hemmet (gäller i alla kommuner)

 • Ansökan / anmälan, ansvarig arbetsledare (gäller i alla kommuner)

 • Meddelande om grannes byggprojekt och om anhängiggjord ansökan (gäller i alla kommuner)

 • Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall (gäller i alla kommuner)

 • Ansökan om dagvård (gäller i alla kommuner)

 • Bedömning av projekterarnas behörighet (gäller i alla kommuner)

 • Ansökan. Kommunens understöd till förening (gäller i alla kommuner)

 • Utredning om hörande av grannar (gäller i alla kommuner)

 • Ansökan/Anmälan till kommunens byggnadstillsynsmyndighet (gäller i alla kommuner)

 • Ansökan: avgörande som gäller planeringsbehov eller undantag (gäller i alla kommuner)

Lomakkeet

 • Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen (käy kaikkiin kuntiin)

 • Selvitys yrityksestä saatavasta tulosta (käy kaikkiin kuntiin)

 • Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen (käy kaikkiin kuntiin)

 • Koirailmoitus (käy kaikkiin kuntiin)

 • Hakemus kokoontumistilaksi (käy kaikkiin kuntiin)

 • Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus (käy kaikkiin kuntiin)

 • Rakennustyön aloituskokous (käy kaikkiin kuntiin)

 • Tuloselvitys ja maksupäätös: Kotona annettava palvelu (käy kaikkiin kuntiin)

 • Hakemus / ilmoitus ja päätös, vastaava työnjohtaja (käy kaikkiin kuntiin)

 • Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta (käy kaikkiin kuntiin)

 • Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta (käy kaikkiin kuntiin)

 • Päivähoitohakemus (käy kaikkiin kuntiin)

 • Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä (käy kaikkiin kuntiin)

 • Hakemus. Kunnan avustus seuralle/yhdistykselle (käy kaikkiin kuntiin)

 • Selvitys naapurien kuulemisesta (käy kaikkiin kuntiin)

 • Hakemus/Ilmoitus kuntien rakennusvalvontaviranomaiselle (käy kaikkiin kuntiin)

 • Hakemus: suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen (käy kaikkiin kuntiin)

Lägg till ny kommentar

Ren text

 • Inga HTML-taggar tillåtna.
 • Rader och stycken bryts automatiskt.
 • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.