Kommunförbundet ger månatlig lägesöversikt över reformberedningen

​I januari 2017 börjar Kommunförbundet ge ut en månatlig aktualitetsöversikt, Muutoksen tilannekuva – Förändringsläget. I översikten ges en lägesbild av hur förändringarna, dvs. vård- och landskapsreformen, framskrider inom något delområde i reformen. För den första översikten har kartan över läget inom reformberedningen uppdaterats per landskap.

Aktualitetsöversikten erbjuder också ett forum för de regionala beredarna: i brevet ingår en beredarblogg där olika skribenter berättar vad som pågår i regionerna. Texterna har som mål att sprida god praxis. Bloggserien inleds av Tiina Harjunpää från Mellersta Österbotten (på finska).

I översikten lyfts också Kommunförbundets förändringsstödjande tjänster, publikationer och nyheter fram.

Översikten är huvudsakligen på finska, men det centrala innehållet översätts till svenska. Det svenska innehållet nås via respektive nyhet, om texten har översatts.

Anslut dig till sändlistan

Aktualitetsöversikten skickas per e-post till bland annat förändringsledarna, de beredningsansvariga, de kommunikationsansvariga och kommundirektörerna. Brevet får fritt förmedlas vidare till exempelvis beredningsgruppernas medlemmar.

Förändringsläget kan också beställas på adressen reformfragor@kommunforbundet.fi. Uppge namn, e-postadress, organisation och titel. Uppgifterna används endast för utskick av aktualitetsöversikten.

Beställningen kan annulleras på samma adress.

Kommunförbundets förändringsstöd

Aktualitetsöversikten utgör en del av det förändringsstöd som Kommunförbundet erbjuder för planeringen och genomförandet av vård- och landskapsreformen. Bekanta dig med förändringsstödet på adressen kommunforbundet.fi/forandringsstod​.​​

 

 

Mer på webben

Läs mer om dessa teman