Kommunförbundet publicerade sitt utkast för utlåtande om valfrihetslagstiftningen

Kommunförbundets styrelses arbetsutskott har idag publicerat förbundets utkast till utlåtande angående lagstiftningen kring valfrihet inom social- och hälsovården.

​Utkastet till utlåtande går att läsa på finska i bilagan på denna sida. Kommunförbundets officiella utlåtande om valfrihet inom social- och hälsovården offentliggörs 9.3.2017.

Genom att publicera utkastet vill förbundet stöda kommuner och samkommuner i deras beredning av sina egna utlåtanden om valfrihetslagstiftningen samt insamla feedback för förbundets eget slutliga utlåtande. Feedback kan ges genom att sända e-post till adressen reformfragor@kommunforbundet.fi eller per telefon till

Hanna Tainio, vice verkställande direktör, tfn 050 567 1624
Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovården, tfn 050 596 9866
Tero Tyni, sakkunnig, tfn 050 364 8163.

Tags