Konferens för social- och hälsovårdsledningen: program färdigt

Finlands Kommunförbund och Social- och hälsovårdsministeriet ordnar tillsammans med Huoltaja-säätiö och Institutet för hälsa och välfärd en konferens för kommunernas social- och hälsovårdsledning den 6–7 februari 2018 på Kommunernas hus i Helsingfors. 

Konferensens tema är bland annat servicestrukturreformen inom social- och hälsovården, landskapsreformen och valfriheten. I programmet ingår utöver föreläsningar också informationsinslag (aktuellt om jouren, barnskyddet, äldreservicen och spetsprojekten) och tid för tankeutbyte och nätverksbildning.

Konferensen är avgiftsfri. Lunchen betalar deltagarna själva.

Information om konferensen och anmälning här. Antalet deltagare är begränsat.

Välkommen!

Etiketter
Hannele Häkkinen

Förnamn
Hannele
Efternamn
Häkkinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2307
Mobiltelefon
+358 50 375 2164
Ansvarsområden
  • EU-frågor inom social- och hälsovården
  • gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  • samarbete kring olycksfall
  • företagshälsovård
  • HOPE-expertutbyte
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Tuula Kock

Förnamn
Tuula
Efternamn
Kock
Sakkunnigläkare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2673
Mobiltelefon
+358 50 382 6327
Ansvarsområden
  • mun- och tandvård
  • primärvård
  • missbrukar- och mentalvård
  • jour
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Twitterkonto