Konferens för social- och hälsovårdsledningen: program färdigt

Finlands Kommunförbund och Social- och hälsovårdsministeriet ordnar tillsammans med Huoltaja-säätiö och Institutet för hälsa och välfärd en konferens för kommunernas social- och hälsovårdsledning den 6–7 februari 2018 på Kommunernas hus i Helsingfors. 

Konferensens tema är bland annat servicestrukturreformen inom social- och hälsovården, landskapsreformen och valfriheten. I programmet ingår utöver föreläsningar också informationsinslag (aktuellt om jouren, barnskyddet, äldreservicen och spetsprojekten) och tid för tankeutbyte och nätverksbildning.

Konferensen är avgiftsfri. Lunchen betalar deltagarna själva.

Information om konferensen och anmälning här. Antalet deltagare är begränsat.

Välkommen!

Etiketter