Kontaktytor mellan framtidens kommun och miljö- och hälsoskyddet

Miljö- och hälsoskyddet står inför de grundläggande frågorna: rent vatten, hälsosam och trygg föda samt förhållanden som inte orsakar olägenheter för hälsan. Framtidens kommun har ansvar för att organisera dessa frågor för kommuninvånarna: vattentjänster, måltidsservice i skolor och daghem, avfallshantering, planering av markanvändningen samt en hälsosam och trygg miljö.
Genom vård- och landskapsreformen kommer miljö- och hälsoskyddet troligen att överföras på landskapen. I vår artikel i Ympäristö ja terveys granskas kontaktytan mellan framtidens kommun och miljö- och hälsoskyddet (se bilaga).

 

Etiketter