Kulturfostransplaner sätter färg på Finland 2017

En plan för kulturfostran (http://kulttuurikasvatussuunnitelma.fi/sv/) är kommunens eller områdets plan och avtal för systematisk kultur- och kulturarvsfostran från årskurs till årskurs som ingår i kommunens grundläggande utbildning. Som ett resultat av projektet Kulturvolten (2014–2016) kommer antalet kulturfostransplaner att passera hundrastrecket under Finlands jubileumsår.

​I projektet användes ett behändigt och inspirerande nätverktyg som hjälper kommuner av alla storlekar att utarbeta en kulturfostransplan. Verktyget innehåller tips och färdiga mallar. Webbplatsen har även översatts till svenska och engelska och är fritt tillgänglig för alla på adressen www.kulttuurikasvatussuunnitelma.fi.

När projektet avslutades i december 2016 hade omkring 90 kommuner i Finland kulturfostransplaner och i cirka 50 kommuner var en plan under arbete. Då workshoppen inledde sin turné år 2015 hade endast 43 kommuner en kulturfostransplan. Genom projektet trefaldigades antalet kulturfostransplaner i Finland. Du kan se resultaten på kartorna på adressen kulttuurikasvatussuunnitelma.fi/ohjeet. 

Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi är ett verktyg för utarbetandet av en kulturfostransplan. Kulturvolten stödde utarbetandet av kulturfostransplaner i hela landet under åren 2014–2016 och genomfördes av Föreningen för kulturarvsfostran i Finland och Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Undervisnings- och kulturministeriet finansierade projektet, och de främsta samarbetsparterna var Kommunförbundet, Utbildningsstyrelsen och Centret för konstfrämjande.

Närmare upplysningar:
Elina Järvelä, koordinator
Förbundet för barnkulturcenter
tfn 040 800 729

 

Etiketter