Möjlighet att delta i spetsprojektet Kraft i åren till vän och vana

Locka äldre till gymmet och lårpressen 

Äldreinstitutet bjuder in kommunerna att främja en god ålderdom med hjälp av hälsomotion. Undersökningar visar att för äldre är motion ett fungerande, bekvämt och angenämt sätt att stärka sin hälsa och funktionsförmåga samt förebygga behovet av omsorgstjänster.

Till skillnad från vad många tror lönar det sig att motionera också som äldre. Undersökningar visar att redan två träningspass i veckan i ett halvt års tid förbättrar en äldre persons funktionsförmåga lika mycket som den försämras på grund av ålderdom under tio års tid.  I synnerhet benstyrkan bör tränas. 

Regelbunden styrke- och balansträning gagnar framför allt äldre som börjar ha problem med funktionsförmågan. Starka ben minskar risken för fall och bättre balans uppmuntrar till att röra sig också utomhus.

Kommunerna utmanas att delta i Kraft i åren

Äldreinstitutet har redan under tio år samarbetat med organisationer och kommuner för att utveckla god motionspraxis för äldre. Nu har kommunerna ett utmärkt tillfälle att genast ta i bruk god praxis som konstaterats fungera, genom att på webben anmäla sig till spetsprojektet Kraft i åren till vän och vana. Projektet erbjuder kommuner som deltar avgiftsfria regionala seminarium och möten, utbildning av utbildare och ett stimulerande inlärningsnätverk.

Kommuner som är intresserade av ett intensivare utvecklingsarbete kan söka till det treåriga mentorprogrammet Kraft i åren till vilket det i år väljs cirka tio deltagarkommuner. Ansökningstiden är 1.2–30.4.2017.

”Det är ändamålsenligt och förutseende att uppmuntra äldre som är på gränsen till att kunna klara sig själva hemma att motionera. Närmare 90 procent av 75-åringarna bor hemma, och med regelbunden styrke- och balansträning kan de leva längre funktionsdugliga och levnadsglada och bromsa sitt behov av omsorgstjänster”, säger programdirektör Elina Karvinen från Äldreinstitutet.

Det lönar sig att främja Kommuninvånarnas välbefinnande med gemensamma krafter. Med ett tvärsektoriellt aktivt grepp når olika förvaltningar och organisationer tillsammans framgångsrikt fram till äldre som behöver motionsträning. Genom ett smidigt samarbete organiseras nya motionsgrupper för personer som fyllt 75, och även äldre med dålig kondition kan bland dessa hitta en grupp som passar dem.

Vägvisare för Kraft i åren

1. Samla alla som intresserar sig för äldres funktionsförmåga - motionsgrupper, social- och hälsovården, organisationer och andra.

2. Koncentrera verksamheten på äldre som bor hemma, som inte omfattas av omsorgstjänster och som börjar ha problem med funktionsförmågan, ensamhet och/eller svårigheter att delta i olika aktiviteter.

3. Utveckla tillsammans med de äldre - organisera ett motionsråd

4. Inför god hälsomotionspraxis
• öppna motionsrådgivning där äldre rör sig i sin vardag
• organisera ledd utomhusmotion och balans- och styrketräning på gym, i hem och i kvarter
• skapa nya motionsmiljöer i de äldres närhet som passar dem
• ordna stödtjänster: transport och lokaler, instruktörer och motionskamrater

5. Stärk aktörernas kunnande med hjälp av utbildarnätverket

6. Informera, driv kampanjer och organisera gemensamma evenemang.

7. Övertyga beslutsfattarna - följ upp, utvärdera och rapportera
 
Bekanta dig närmare med ansökningskriterierna och det stöd som erbjuds kommunerna:

www.ikainstituutti.fi/karkihanke 

Spetsprojektet Kraft i åren till vän och vana finansieras av Social- och hälsovårdsministeriets projekt God praxis för permanent bruk, regeringens spetsprojekt för att främja hälsa (På finska). 

www.voimaavanhuuteen.fi/sv/
Mentorprogrammet Kraft i åren finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). 

Närmare upplysningar
programdirektör Elina Karvinen 040 530 2603 eller elina.karvinen(at)ikainstituutti.fi
Ladda ner broschyren Kutsu kunnille: Voimaa vanhuuteen (På finska)

 

Etiketter