Nationellt läskunnighetsforum utsett

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har tillsatt ett nationellt läskunnighetsforum för att råda bot på försämringen av läskunnigheten och läslusten. Forumet har i uppgift att utarbeta riktlinjer för utveckling av barns och ungas läskunnighet och läsintresse. Kommunförbundets representant i forumet är sakkunniga Johanna Selkee.

Läskunnighetsforumet har i uppgift att utarbeta riktlinjer för utveckling av barns och ungas läskunnighet och läsintresse. Riktlinjerna innehåller ett förslag om hur de negativa utvecklingsdrag som observerats i läsintresset och läskunnigheten ska korrigeras och hur man ska säkerställa att alla barn och unga har en tillräcklig läskunnighet för kontinuerligt lärande och ett aktivt liv. Ett anslag på en miljon euro reserveras för läskunnighetsforumet.

Läsforumet bör ha utarbetat riktlinjerna före 31.8.2018.

Mer information om läsning, läskunnighet och främjande av läskunnighet finns bland annat på Läscentrums webbsidor. Bland annat 10 fakta om läsning 2017: http://www.lukukeskus.fi/10-fakta-om-lasning-2017/ och projektet Läs för barnet, där man uppmuntras till att läsa högt för barnen: http://luelapselle.fi/sv/framsida/

Mer information om läskunnighetsforumet: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kansallinen-lukutaitofoorumi-vastaamaan-lukutaidon-ja-lukuinnon-haasteeseen

 

Etiketter