Nytt uppföljningssystem – delta i diskussionen om hållbar utveckling!

Ett nationellt system för uppföljning av hållbar utveckling har offentliggjorts. Uppföljningen bygger på de nationella målen för hållbar utveckling, vilka beskrivs genom artiklar av sakkunniga, indikatorer och en för alla öppen diskussion. Det är önskvärt att också kommunerna bidrar med synpunkter.

Målen och indikatorerna är tematiskt indelade i tio korgar. Första korgen öppnades för diskussion i november och den behandlar naturen och miljöns tillstånd.

Andra teman som är intressanta också för kommunerna:

  • resurssmart ekonomi och ett kolneutralt samhälle
  • offentlig upphandling och konsumtion
  • boende och lokalsamhällen.

Uppföljningen och den diskussion som följer ska förhoppningsvis leda till en helhetsbild av hur Finland lyckas främja hållbar utveckling samt till en identifiering av smärtpunkterna i den och av utmaningarna i en följdriktig politik.

Statsrådets kansli och kommissionen för hållbar utveckling plockar ur diskussionen de frågor som ska främjas. De huvudsakliga budskapen sammanställs i evenemanget Nuläget och framtiden för hållbar utveckling, som ordnas i maj varje år.

Den bästa informationskällan om hållbar utveckling och uppföljning får man genom att prenumerera på Kestävän kehityksen uutiskirje som ges ut en gång i månaden.

Kom med och diskutera här. Diskussionen finns i slutet av artikeln.

Etiketter