Omfattande beslutsfattarundersökning om kommunalt ledarskap och beslutsfattande

Kommunpolitikernas och de ledande tjänstemännens uppfattningar om vårens kommunalval, den pågående vård- och landskapsreformen och det kommunala beslutsfattandet kartläggs i en omfattande beslutsfattarundersökning i början av februari. Undersökningen genomförs i samarbete mellan Åbo Akademi och Kommunförbundet som en del av forskningsprogrammet ARTTU2.

Målgrupp för beslutsfattarundersökningen är fullmäktigeledamöterna, styrelsemedlemmarna nämndordförandena och ledningsgruppsmedlemmarna i ARTTU-kommunerna. Undersökningens urval består av ca 2000 beslutsfattare i 40 olika kommuner. Det elektroniska frågeformuläret har skickats ut i början av februari. De första resultaten blir klara inför kommunalvalet i april.

 

I beslutsfattarundersökningen kartläggs de kommunala beslutsfattarnas åsikter om vårens kommunalval, den pågående vård- och landskapsreformen och det kommunala beslutsfattandet.

 

Med stöd av materialet är det möjligt att göra systematiska jämförelser mellan kommuner och över tid.  Beslutsfattarundersökningen betjänar både nationella och lokala informationsbehov, bl.a. kommunernas eget strategi- och utvecklingsarbete och den nationella realtidsutvärderingen av vård- och landskapsreformen.

 

Resultaten från undersökningen offentliggörs bland annat i Kommunförbundets serie ”Nytt från ARTTU2-programmet” och på ARTTU2-programmets kommunseminarier.

 

Beslutsfattarundersökningen är en av de mest omfattande utredningarna som kartlägger de kommunala beslutsfattarnas synpunkter. Tidigare utredningar av samma omfattning genomfördes 2015, 2010, 2003, 1999 och 1995. Undersökningen skickas ut på både finska och svenska i elektronisk form.

 

Forskningsprogrammet för utvärdering av genomförda och förestående kommunala reformer 2014–2018  (ARTTU2 ) är en forskningshelhet som består av flera delprojekt. Programmets syfte är att ta fram systematiska och jämförbara forskningsdata om de kommunala reformernas och utvecklingsarbetets effekter. Programmet utreder hur reformerna har inverkat på den kommunala servicen, ekonomin, demokratin och ledarskapet, personalresurserna samt samhällsstrukturen och livskraften i kommunerna.

 

I programmet ARTTU2 deltar 40 forskningskommuner som representerar kommuner av olika storlek och typ på olika håll i landet. ARTTU2 är en fortsättning på det motsvarande forskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen som pågick 2008–2012. Programmet är gemensamt för de medverkande forskningsaktörerna och det samordnas av Kommunförbundet.

 

Kommunerna i ARTTU2: Askola, Enare, Esbo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuruu, Kimitoön, Korsholm, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lempäälä, Liperi, Nivala, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Reso, Rautalampi, Salo, Sibbo, S:t Michel, Säkylä, Tammerfors, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vasa, Vanda, Villmanstrand, Vimpeli, Vörå och Åbo.
 
Närmare upplysningar: 
Siv Sandberg, forskare, e-post: siv.sandberg@abo.fi
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, e-post: marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi

 

Närmare information om forskningsprogrammet: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/arttu2-tutkimusohjelma
Närmare information om beslutsfattarenkäten: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/paattajatutkimus

Tags