Riksomfattande försöksveckan utmanar att förnya handlingssätt

jarjestajien-logot

Hela den offentliga förvaltningen, företagen och tredje sektorn har utmanats att delta i försöksveckan den 6-13 oktober. Riksomfattande försöksveckan ordnas av finansministeriets Digikommunförsök -projekt tillsammans med Arbete 2.0 -programmet, Försöksfinland samt Kommunförbundets Våga försöka -program.

Hur kan samarbetet utvecklas så att man samtidigt kan skapa nya handlingsmodeller och ett nytt ekosystem för lokalt samarbete? Hur förstärker vi förändringsledandet och den regionala interaktionen mellan den offentliga sektorn, företagen och den tredje sektorn? Med vilka slags försök kunde man förstärka kommunernas livskraft i framtiden? Hur syns det nya slags arbetandet i vardagen?

Kampanjen söker efter regionala utmaningar som löses genom försök och utveckling. De regionala utmaningarna ska ha ett samband med utvecklandet av lokalt samarbete, ibruktagande av nya handlingsmodeller samt nya slags sätt att arbeta. Utmaningarna som tagits med ska lösas vid workshoppar som ordnas under kampanjveckan den 6-13 oktober, och där de lokala aktörerna görs delaktiga. 

Organisationer uppmuntras till innovationer samt till att utveckla sina försök och att göra de synliga för alla. Alla som anmält sig erbjuds synlighet på riksnivå, ett startpaket för inledandet av försöket samt en möjlighet till samarbete inom försöksnätverket. Idéerna och försöken presenteras på Försöksplattformen -webbplatsen. 

”Människorna har massor med idéer om hur saker och ting kunde göras smidigare och smartare om man uppdaterade handlingssätten. Med hjälp av försök kan vi se om någon idé fungerar i praktiken. Vi erbjuder nu hjälp för försök som inletts utifrån lokala behov och som bland annat kan främja kommuners eller ekonomiska regioners livskraft samt nya sätt att arbeta, konstaterar kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som svarar för regeringens spetsprojekt för försökskultur.”

Kampanjen kulminerar i dagen för misslyckande den 13 oktober, då förslagen till utveckling av handlingssätten inom den offentliga förvaltningen presenteras vid en tillställning som ordnas i Helsingfors.      

Är den offentliga förvaltningen styv och gammalmodig? Vi tycker inte det, hur är det med er? Anmäl din organisation till kampanjen så att vi kan börja försöka tillsammans!

Anmäl dig till kampanjen

Ytterligare information om kampanjen:

Digikommunförsöket, projektkoordinerare Maria Vuorensola, maria.vuorensola@vm.fi

Digikommunförsöket, överinspektör Suvi Savolainen, suvi.savolainen@vm.fi

Försöksfinland, projektchef Ira Alanko, ira.alanko@vnk.fi

Försöksfinland, specialsakkunnig Johanna Kotipelto, johanna.kotipelto@vnk.fi

Arbete 2.0, utvecklingschef, Virpi Einola-Pekkinen, virpi.einola-pekkinen@vm.fi

Våga försöka -programmet, innovationsexpert Tuula Jäppinen tuula.jappinen@kuntaliitto.fi

Våga försöka -programmet, specialsakkunnig Jaana Halonen jaana.halonen@kuntaliitto.fi